Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 (10 เม.ย. 2563)  
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (10 มี.ค. 2563)  
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ เพื่อป้องกันการระบ... (09 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.... (04 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกต... (15 ก.พ. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง... (13 ก.พ. 2563)
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 (11 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ (01 ก.พ. 2563)
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ... (14 ม.ค. 2563)
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 (10 ม.ค. 2563)
รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยาย... (16 ธ.ค. 2562)
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (13 ธ.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง... (25 พ.ย. 2562)
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 (11 พ.ย. 2562)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (04 พ.ย. 2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัย... (25 ต.ค. 2562)
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 (08 ต.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั... (16 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ... (06 มี.ค. 2563)  

วันเด็กแห่งชาติ (11 ม.ค. 2563)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (20 ธ.ค. 2562)

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดี... (04 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับป... (23 ต.ค. 2562)

โครงการ กิจกรรม ๕ ส. (16 ต.ค. 2562)

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชี... (05 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (30 ส.ค. 2562)

โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดี... (09 ส.ค. 2562)

โครงการหล่อเทียนพรรษา (09 ก.ค. 2562)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (05 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (17 พ.ค. 2562)

โครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื... (24 เม.ย. 2562)

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม... (18 เม.ย. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้ การ... (04 เม.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ... (08 มี.ค. 2562)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไ... (12 ก.พ. 2562)

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ... (12 ม.ค. 2562)

กิจกรรม "พัฒนาทำความสะอาด... (23 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (15 เม.ย. 2563)  
ประกาศ e-bidding โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (15 เม.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสล... (10 เม.ย. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 63)... (09 เม.ย. 2563)
ประกาศ e-bidding โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปุยคำ (03 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปุยคำ (03 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุยคำ หมู่ที่ 14... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 (31 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 (31 มี.ค. 2563)
ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 บ้า... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (19 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 62... (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 (19 พ.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 62) (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 ก.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th