Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 เม.ย. 2563
ถึง
15 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศ e-bidding โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
15 เม.ย. 2563
ถึง
15 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
10 เม.ย. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสลี ม.5
09 เม.ย. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 63)
03 เม.ย. 2563
ถึง
03 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563
03 เม.ย. 2563
ถึง
03 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุยคำ หมู่ที่ 14
03 เม.ย. 2563
ถึง
03 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปุยคำ
03 เม.ย. 2563
ถึง
03 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศ e-bidding โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปุยคำ
31 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี
31 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองกุด บ้านสันสลี หมู่ที่ 5

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th