Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สวนพุทธธรรมดอยคือเวียง
Responsive image
ที่ตั้งของหนองคือเวียง เดิมมีตำนานเล่าว่า เป็นเมืองเก่า ซึ่งมีหลักฐานแสดง           คือ มีคูเมืองเก่าเป็นวงกลมระยะทาง ๒๕๒  เมตร และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการะ ในอดีตมีชื่อว่า หนองสามขา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนองคือเวียง ลักษณะภูมิประเทศ มีหนองน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างหุบเขา สามลูกได้แก่ หุบเขาห้วยปลากั้ง หุบเขาก๊อตไตเหิน และหุบเขาก๊อตอี่ต๋อม  
            กรมประมงเข้ามาดูแลพัฒนาพื้นที่หนองคือเวียงให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่และเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในการดำเนินชีวิตของราษฎร และเอื้อประโยชน์ต่อราษฎร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านใกล้เคียง
       
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560