Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563
10 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
09 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศฯ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรงโควิด 19
06 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
04 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
15 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล(ชุดที่ 1)
13 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
11 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
01 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓
27 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th